• THUỐC TRỊ BỆNH TÔM
    Thuốc trị bệnh nuôi tôm chiết suất hoàn toàn thảo dược đặc trị bệnh phân trắng tôm thẻ chân trắng, bệnh gan tụy cấp nuôi tôm, dinh dưỡng bổ sung nuôi tôm, khoáng vi lượng và đa vi lượng trị cong thân đục cơ,.
  • THUỐC TRỊ BỆNH CÁ
    Thuốc trị bệnh nuôi cá chiết suất hoàn toàn thảo dược giúp cá phát triển nhanh, trị các bệnh ký sinh trùng nuôi cá tra, cá basa như sán lá đơn chủ 16&18 móc, xuất huyết,phù đầu,lở loét,.
  • THIẾT BỊ AO NUÔI
    Tân Huy Hoàng cung cấp các loại thiết bị ao nuôi nhập trức tiếp cho độ bền cao tiết kiệm kinh phí trong suốt vụ nuôi, không những thế đạt chuẫn đáp ứng các thông số ngành nuôi trồng thủy sản.

BỆNH GAN TỤY CẤP NUÔI TÔM.

BS-GAN

ĐẶT HÀNG

BỆNH KÝ SINH TRÙNG,SÁN LÁ ĐƠN CHỦ 16&18 MÓC

BS-GAN

THẢO DƯỢC NUÔI TÔM CÁ