THUỐC TRỊ BỆNH NUÔI TÔM

Thuốc trị bệnh nuôi tôm chiết suất thảo dược giảm bệnh 90% sau 3 ngày dùng theo quy trình xử lý của Tân Huy Hoàng

  • Phân lỏng đứt khúc, bệnh phân trắng.
  • Bệnh gan tụy cấp nuôi tôm.
  • Cong thân đục cơ thiếu khoáng.
  • Đỏ thân nuôi tôm.
  • Đóng rong đen mang tôm.
  • Hoại tử cụt đuôi nuôi tôm.

Showing all 39 results

AMI-PLUS

4.25 out of 5
XEM THÊM

ANTI-V

4.33 out of 5
XEM THÊM

BIODIN 600

5.00 out of 5
XEM THÊM

BIOXY 50

4.67 out of 5
XEM THÊM

BS-GAN

5.00 out of 5
XEM THÊM

D3 CALPHOS

4.67 out of 5
XEM THÊM

HI ENZYME

3.67 out of 5
XEM THÊM

HI-AZ

4.33 out of 5
XEM THÊM

HI-BKC 90

4.00 out of 5
XEM THÊM

HI-CAPSUL

5.00 out of 5
XEM THÊM

HI-LACTIC

5.00 out of 5
XEM THÊM

HI-YUCCA

4.00 out of 5
XEM THÊM

MO-LIN

5.00 out of 5
XEM THÊM

N-STRESS

4.00 out of 5
XEM THÊM

O-LINO

5.00 out of 5
XEM THÊM

OXYTAGEN

4.00 out of 5
XEM THÊM

PRO-BIG

4.50 out of 5
XEM THÊM

USA-GAN

4.00 out of 5
XEM THÊM

USA-SONATA

4.00 out of 5
XEM THÊM

V-TAK

5.00 out of 5
XEM THÊM

VS-POWER

4.00 out of 5
XEM THÊM