Hotline:02723.753.767

Kỹ thuật nuôi trồng

Trong môi trường đặc trưng, các ngoại sinh vật này bám trên vỏ tôm với lượng lớn gây ra các bệnh đặc trung trên...
Hiện khu vực Nam Bộ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đang là mùa mưa, làm cho các yếu tố môi trường trong ao nuôi...
Trong môi trường nuôi tôm công nghiệp, bệnh cong thân và đục cơ trên tôm (đặc biệt là tôm thẻ chân trắng) là bệnh...
Với sản lượng ngày càng tăng như hiện nay, chất lượng tôm Việt Nam đã không còn tự bó buộc mình trong những tiêu...

Logo thương hiệu

Video