KING SANTA

KING SANTA

1 Review Sold: 0

468.000

Hòa tan 1 lít KING SANTA với 50-70 lít nước ao nuôi, rồi tạt trực tiếp xuống ao nuôi vào lúc trời nắng để tăng tác dụng của sản phẩm. Ngăn chặn sự phát triển của tảo đỏ, cắt tảo, làm sạch môi trường nước ao nuôi.

468.000

Add to cart
Buy Now

CÔNG DỤNG KING SANTA
Ngăn chặn sự phát triển của tảo đỏ, cắt tảo, làm sạch môi trường nước ao nuôi.
NGUYÊN LIỆU KING SANTA
Saponin, Nước cất .
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KING SANTA
Hòa tan 1 lít KING-SANTA với 50-70 lít nước ao nuôi, rồi tạt trực tiếp xuống ao nuôi vào lúc trời nắng để tăng tác dụng của sản phẩm.
Dùng 1 lít KING-SANTA tạt cho 2.000-3.000m3 nước, dùng liên tục từ 1-2 lần, 2 tuần một lần.

1 review for KING SANTA

  1. Tuấn

    Tôi là farm nuôi công nghệ cao tai Kiên Giang, tôi đã dung và trãi nghiệm rất tốt sản phẩm KING SANTA ngăn chặn sự phát triển của tảo đỏ, cắt tảo, làm sạch môi trường nước ao nuôi.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *