VS-POWER

VS-POWER

1 Review Sold: 0

Ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Giảm ammoniac, nitrite, hydrogen sulfide và các loại khí độc hại khác. Phân hủy chất thải hữu cơ.

SKU: POWER Category:

1.THÀNH PHẦN:
– Bacillus spp: >1,0 x 10(7) cfu/kg.
– Bacillus subtilis (min): 0,2×10(7) cfu/kg.
– Bacillus licheniformis (min): 0,3×10(7) cfu/kg.
– Bacillus pumilus (min): 0,2×10(7) cfu/kg.
– Bacillus amyloliquefaciens (min): 0,3×10(7) cfu/kg.
– Chất mang Calcium carbonate vừa đủ: 1Kg.
2.CÔNG DỤNG:
– Ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Giảm ammoniac, nitrite, hydrogen sulfide và các loại khí độc hại khác. Phân hủy chất thải hữu cơ.
3.CÁCH DÙNG:
– Dùng 8-10 viên/1.000m2 ao (7 ngày một lần), lấy nước sâu khoảng 1,5-1,5m, thả xuống vùng trung tâm ao.

1 review for VS-POWER

  1. Thọ

    Tôi tên là Thọ tôi xin chia sẽ ý kiến đánh giá sản phẩm rất tốt Ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Giảm ammoniac, nitrite, hydrogen sulfide và các loại khí độc hại khác. Phân hủy chất thải hữu cơ.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *