Biện pháp kiểm soát đốm trắng hiệu quả

Biện pháp kiểm soát đốm trắng hiệu quả

Kiểm soát bệnh đốm trắng ở tôm nuôi (WSD) chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi đây là một trong những mầm bệnh do virus gây chết và thiệt hại lớn nhất trong ngành tôm nuôi trên toàn cầu và cả ở nước ta. Bài viết này sẽ giới thiệu tới người nuôi tôm biện pháp kiểm soát đốm trắng hiệu quả nhất hiện nay, hi vọng sẽ phần nào giúp người nuôi tôm kiểm soát, phòng bệnh đốm trắng hiệu quả nhất, cho năng suất và chất lượng cao.