Nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh thành công

Nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh thành công

Vị trí ao nuôi nên gần nguồn nước, để dễ dàng cấp và thay nước khi cần thiết. Ao nuôi tôm càng xanh cần được trang bị đầy đủ hệ thống kênh cấp nước, thoát nước riêng biệt. Khu vực bờ ao cần được gia cố kỹ, đắp hang để tránh thẩm thấu, sạt lở đất khi mưa bão. Sau mỗi vụ nuôi cần rửa đáy ao, bơm cạn nước ao, bơm bùn sang ao chứa bùn để phơi khô và đổ bỏ. Vệ sinh xung quanh ao, thực hiện việc rửa, xả vài lần cho đến khi sạch hẳn thì tiến hành phơi đáy ao. Sau đó, bón vôi với lượng 10 – 20 kg/100 m